..:: Home ::.. 03 Tháng Mười Hai 2021     Đăng Nhập   
   Commodities
   World steel prices

   Lượt truy cập
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 9
Số thành viên Ngày hôm qua: 30
Tổng Tổng: 93607
 GIỚI THIỆU
Vietnam Steel and Metal Co., Ltd
 
Address: 51 Le Dai Hanh street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Tel: + 84 24 39747738
Fax: + 84 24 39747739

Representative Office:  6th Floor, Block D, La Thanh Plaza, #226 Van Phuc Str., Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Email: sonhms@gmail.com;info@steelmetal.vn
Website: http://www.steelmetal.vn

 Commodities
   BUYING

Copyright 2009 STEELMETAL.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn