..:: Commodities  » Cement ::.. 28 Tháng Giêng 2022     Đăng Nhập   
   Commodities
   World steel prices  PCB 40 TCVN 6260-1997; TCVN 6260-2009; TCVN 2682-2009

  Packing : 40kgs/bag ; 50Kgs/bag or 1.5mt/Jumbo bag

  Shipment by 20’ container or bulk vessel.


 
 

  Clinker CPC50 :

  Packing : 50Kgs/bag or 1.5mt/Jumbo bag

  Shipment by 20’ container or bulk vessel.

 

 


  Scrap Materials : ISRI Specification

  Shipment in 20’ or 40’ container.
Copyright 2009 STEELMETAL.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn