..:: Commodities  » Tapioca ( Cassava) ::.. 28 Tháng Giêng 2022     Đăng Nhập   
   Commodities
   World steel prices

   Tapioca ( Cassava)

Packing : 50Kgs/PP bag .

Shipment by 20’ container or bulk vessel.


 1/Tapioca Chips ( Slices)
 
 


2/Tapioca Starch
 

 
Copyright 2009 STEELMETAL.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn